Graag informeren we u over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO)

SKOLO is een partnerschap aangegaan met Kinderopvang Losser van eigenaar Louise Groener uit Losser.
Op onze school Veldzijde is een BSO-locatie. Voor mogelijkheden voor VSO kunt u contact opnemen met Kinderopvang Losser.

www.kinderopvang-losser.nl