Over ons

Basisschool Veldzijde is een eigentijdse katholiek basisschool die gelegen is aan de rand van een bestaande wijk richting de Lutte en een hiertegenover liggende nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde wijk. Onze basisschool is per 1 augustus 1996 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Mariaschool en Aloysiusschool. Op dit moment telt onze basisschool 163 leerlingen. De samenstelling van onze leerlingenpopulatie is gemiddeld te noemen. Onze leerlingen zijn voornamelijk van Nederlandse afkomst en wonen in de nabijheid van onze basisschool.

Wij streven naar een positief pedagogisch schoolklimaat waarin leerlingen en ouders zich prettig voelen. Samenwerking is voor ons een belangrijk kernwaarde .

Ons team zet zich met passie in om te werken aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor iedere leerling. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich gezien voelt en gewaardeerd voelt. Als school staan wij aan de basis van de ontwikkeling van uw kind. Onze school bevordert zelfstandigheid en werkt aan zelfverantwoordelijkheid. Wij willen ruimte bieden voor het ontwikkelen van onderzoekend en ontdekkend leren. Uw kind ervaart hierdoor eigenaarschap voor zijn eigen leren, voor het ontdekken van zijn of haar talenten en deze verder te ontwikkelen.

Sfeer van geborgenheid

Wij zijn een katholieke basisschool waarin wij (leerlingen, team, ouders, bestuur) het katholiek-zijn samen vorm proberen te geven. Onder andere door de katholieke feesten en tradities met elkaar te vieren, door aandacht te hebben voor en tijd te schenken aan mooie en verdrietige momenten. Deze met elkaar te delen in de groepen en op schoolniveau.

Wij werken elke dag aan een fijne sfeer in de groepen waarin uw kind zich veilig voelt en zich geborgen weet, zichzelf kan zijn. Respect voor jezelf, respect voor de ander, respect voor je omgeving en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke aspecten.

Wij zijn een SKOLO-school

Samen met basisschool Martinus, de Wegwijzer, de Verrekijker en Pax Christi valt onze school onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). Dit is te zien aan het logo van SKOLO dat uw op deze website aantreft. Samen werken wij dagelijks met veel enthousiasme en inspiratie aan hetzelfde doel: GOED EN UITDAGEND ONDERWIJS. Dit maakt SKOLO tot een krachtige en dynamische organisatie met ruimte voor persoonlijke aandacht voor zowel leerlingen, hun ouders als ons eigen personeel.

BSO

Basisschool Veldzijde werkt samen met Kinderopvang Losser. In ons schoolgebouw is een ruimte ingericht voor BSO. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kinderopvang-Losser