Team ‘Veldzijde’  |   2022 – 2023

Directeur                                         André Gussinklo

Plaatsvervangend directeur           Gina Bode

Groep 1                                            Merle Fischer

Groep 2                                         Marlies Barink

Patricia Contu (vrijdag om en om)

Groep 3                                           Linda Even en Eline Oremus

Patricia Contu (woensdag om en om)

Groep 4                                           Inge Schasfoort en Bea Ankoné  

Groep 5                                         Gina Bode (maandag) en Brigitte Postel

Groep 6                                            Anouk Harleman en Linda Krikke

Groep 7                                           Koen Olde Heuvel

Jan Keemers (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30uur-10.00uur)

Groep 8                                           Teun Besselink en Anouk Harleman (woensdag)

 

Vakleerkracht gymnastiek           Thomas Groeneveld

Vakleerkracht muziek                    Meester Rens